חוק המשיכה – "זה אשר דומה, אל תוך עצמו נמשך"

זה אשר דומה אל תוך עצמו נמשך
צילום: איריס בר לב

חוק המשיכה – "זה אשר דומה, אל תוך עצמו נמשך".

 

כוח המשיכה המוכר לנו וחוק המשיכה אשר אליו אנו מתייחסים כאן, הם שני דברים שונים.
כוח המשיכה – (The Force of Gravity) הינו כוח פעיל בעל תכונות מגנטיות, ואנו מכירים את ביטוייו הגלויים בחיי היום יום שלנו.
חוק המשיכה (The Law of Attraction) הינו חוק יסודי. חוק המשיכה הינו העיקרון המארגן בכל אשר ישנו, והוא אינו כוח פעיל.
במילים אחרות, חוק המשיכה הינו העיקרון לפיו כל הדברים, מתארגנים כפי שהם מתארגנים.

חוק המשיכה הוא החוק היסודי ביותר הקיים ביקום שלנו ובכל אשר ישנו.
חוק המשיכה מתפקד כעיקרון מארגן ומנהל, ללא כל העדפות, הֲטָיָה, מעורבות או לקיחת צד.

חוק זה אומר:
"זה אשר דּוֹמֶה*, אל תוך עצמו נמשך"
*דּוֹמֶה משמעו: זה אשר הרטיטה האנרגטית המאפיינת אותו (ויברציה) דּוֹמָה.


מאחר וחוק המשיכה הינו החוק החזק והחשוב ביותר בכל אשר ישנו, מן הראוי שנעשה ככל שביכולתנו על מנת להבינו.
הבנה של חוק המשיכה, הינה תנאי יסודי לאפשרות להכרות מעמיקה ולהבנה של איך ולמה אנו מקבלים את אשר אנו מקבלים, חווים את אשר אנו חווים ומתנסים באשר אנו מתנסים, בכל אספקט של חיינו.


חוק המשיכה איננו מתייחס לתוכן המילולי, חוק המשיכה לא קשוב למילים הנאמרות.
חוק המשיכה מתייחס ומגיב לאספקט אחד ואספקט אחד בלבד: הרטיטה/האַטְמוֹסְפֵרָה האנרגטית המתקבלת ממקור כל שהוא.
לנו כיוצרים מודעים, מאוד חשוב להבין נקודה זו אם ברצוננו לפעול בתואם עם חוק המשיכה.
אני אחזור על העיקרון המנחה פעם נוספת לצורך הדגשה:
חוק המשיכה לא מגיב ולא קשוב לתכנים מילוליים, בין אם הם נאמרים בקול, ובין אם הם נחשבים בִּפְנִים.
חוק המשיכה מגיב, מתייחס ופועל רק כלפי ויברציה/אַטְמוֹסְפֵרָה אנרגטית.
לכל אַטְמוֹסְפֵרָה אנרגטית יש שתי אפשרויות ביטוי, ואשר כלפיהן חוק המשיכה יגיב ולאורן יפעל. כלומר, יְחַבֵּר ויאגד ויברציות/רטיטות דומות.
האחת אַטְמוֹסְפֵרָה אנרגטית הנושאת את הַיֵּשׁ של מה שאני מעוניין.
השנייה אַטְמוֹסְפֵרָה אנרגטית הנושאת את הָהֵעָדֵר של מה שאני מעוניין.

 

חוק המשיכה
חוק המשיכה הינו העיקרון המארגן בכל אשר ישנו. עיקרון מארגן זה, ידאג ששתי וויברציות דומות, יחברו יחד. צילום: איריס בר לב

 


מה המשמעות עבורנו לאיפיון זה של חוק המשיכה?
חוק המשיכה לא קשוב ולא מגיב למלל של הבקשה או של התוכן שאני מעוניין להגשים בחיי. לא חשוב כמה אני אומר שאני רוצה את מה שאני רוצה. כל עוד הוויברציה/האַטְמוֹסְפֵרָה האנרגטית שלי לא בתואם עם האמירה, חוק המשיכה יפעל בתואם רק עם האַטְמוֹסְפֵרָה האנרגטית שאני קורן ומשדר (ולא עם המילים שאני אומר!)
עיקרון בלתי משתנה זה של חוק המשיכה, הינו אחת הסיבות שרוב תפילותיהם של בני האדם לא מתממשות. המילים שהם אומרים אינן בתואם עם האַטְמוֹסְפֵרָה האנרגטית המשודרת מהם. חוק המשיכה מתייחס רק לאַטְמוֹסְפֵרָה אנרגטית שהוא קולט מתוך התפילה ובהתאם לכך התוצאות המתקבלות. תפילה יש בה טעם רב ועוצמה רבה גלומה בה, אולם היא חייבת לבוא בתואם עם האַטְמוֹסְפֵרָה האנרגטית שהמתפלל מייצר ומתחזקת בקירבו.
התפילה היחידה שיש עימה טעם, הינה התפילה בה האדם דואג לתואם האנרגטי שלו. כי רק בתפילה כזו, הוא יקבל אליו בדיוק את מה שהוא התכוון. בתפילה כזו האדם אינו פונה לכוח חיצוני הנמצא מחוצה לו. בתפילה כזו האדם יודע שכל הדברים שהוא מעוניין בהם מגיעים מבפנים והם באים לשקף את התואם שהוא מצא ואיפשר בתוכו.
כח היצירה שלנו נמצא בפנים וּלְשָׁם תפילה אמיתית אמורה לפנות.
כל עוד האדם מתפלל לכח שבחוץ, הוא חוטא. חוטא במובן שבכך הוא מפספס את המטרה.

חוק המשיכה  קשוב לרטט/וויברציה, לאַטְמוֹסְפֵרָה האנרגטית שאני משדר בייחס לבקשה או הרצון שאני מעוניין להגשים בחיי.

השורה התחתונה של כל מה שנכתב עד כאן הינה:
עליי להיות ולהרגיש את הרטיטה של הדבר שאני מעוניין בו כקיים – כיש, על מנת שחוק המשיכה יקלוט את האַטְמוֹסְפֵרָה האנרגטית שאני משדר כפי שאני מעוניין בה. חוק המשיכה ידאג לחבר יחד את המרכיבים הנחוצים על מנת לאפשר לאַטְמוֹסְפֵרָה האנרגטית שאני משדר, לגדול ולצבור מומנטום. אם אני משמר את ההרגשה שלי לפרק זמן מספיק מבלי לסתור את כוונתי, מובטח לי שהדבר שאני מעוניין בו עושה את דרכו אליי. זה חוק!

במהלך פגישות קבוצות הלימוד, נעמוד בהרחבה ולעומק על נקודות אלו. הבנתן ויישומן חשובה לכל מי שמעוניין להביא את האפשרות של יצירה-מודעת לביטוי מלא, לרמה של אֻמָּנוּת. אנחנו מכנים אֻמָּנוּת זו בשם:

אֻמָּנוּת היצירה-המודעת   |   The Art of Deliberate Creation

 

שלכם באהבה,
רפאל בר לב

ESIM© – Energy Streams into Matter

 

השארת תגובה