מחול היצירה של האמונה והרצון חלק ב'

שני מרכיבים מרכזיים עומדים בלב יכולת היצירה והמשיכה שלנו.
האחד הינו הרצון, והשני הינה האמונה.
הרצון והאמונה משלימים זה את זו בצורה פשוטה ועקבית.

התעוררות הרצון, הינה הדרך שלנו לדעת בבהירות מה אנחנו רוצים והיכן למקד את תשומת ליבנו.

אמונה הינה הרעיון האנרגטי והאַטְמוֹסְפֵרָה האנרגטית הנמצאים בבסיס הידיעה שאני יכול שיהיה לי כל מה שאני רוצה. הידיעה שאני יכול לעשות כל מה שאני חפץ. הידיעה שאני יכול להיות כל אשר אני מעוניין להיות.
אמונה שאיננה מעורערת על ידי מחשבות סותרות, ואשר נתמכת על ידי צִפִּיָּה/Expectation, הופכת לידיעה וידיעה זו הופכת לוודאות.

השארת תגובה