מדיטציית תודה והתמלאות בזוהר היסוד

על מדיטציית תודה והתמלאות בזוהר היסוד
היסוד הוא התבונה השורה ביקום והקיימת גם בנו, ביסוד מי שהננו.
יש ביכולתנו לחוש בקיומה של תבונה זו כל אימת שאנו שקטים וקשובים.
רגש תודה הוא הפתח דרכו יש לנו גישה מידית אל היסוד.

השארת תגובה