מדיטציית "אני הנני"

על מדיטציית "אני הנני"
מדיטציה זו מבוססת על נשימות בקצב קוהרנטי, אשר מאפשרות לכל המערכות בגוף להסתנכרן למצב בו מתרחשת רגיעה עמוקה, בשילוב עם המנטרה החוזרת "אני הנני", אשר בכוחה להביא אותנו להימצא במצב תודעה של היות קיומי מושלם ברגע הזה, ללא מחשבות המגיעות מן העבר ונודדות אל העתיד. מדיטציה זו מזמינה אותנו רק להימצא בעכשיו, שבו מתקיימת הנוכחות כשלעצמה, ללא צורך בסיבות או בהצדקות. בהיווכחות בנוכחותי המלאה בעכשיו, ניתנת לי האפשרות לחוות שמחת קיום פשוטה, שאינה נאחזת בנסיבות או בתנאים ואינה תלויה בהם.

השארת תגובה