לכל שאלה, תשובה.

לכל שאלה, תשובה.
כשאני מאפשר לתשובה שאני מבקש להופיע, היא מופיעה. איך אני מאפשר לה? אני לא מפריע לה לעשות את דרכה אליי! צילום: איריס בר לב

לכל שאלה, תשובה! על כך אין כל וויכוח. כי אילולא היתה תשובה לכל שאלה שבאפשרותנו לשאול, לא היתה נולדת בנו השאלה מלכתחילה.
במילים אחרות ניתן לומר שעצם זה שנולדה בנו שאלה, מעיד כאלף עדים על קיומה של תשובה ואני אוסיף ואומר, שהתעוררת השאלה בַּפְּרָט, מעיד על כך שהוא נושא בקרבו, תשובה.

חשוב מאוד לדעת: תשובה ותשובה מדוייקת, איננה בהכרח מענה ישיר לשאלה שנשאלה.

ניתן לראות את השאלה שנשאלה כטריגר/מעורר.
מעורר למה?
מעורר את תשומת הלב לנוע למקום שממתין לה, לצורך לידתה של התבהרות.
ללא הגירוי לנוע, יתכן שתשומת הלב היתה מתעכבת במקום בו היא נמצאת, יתר על המידה. ומאחר והיקום נע ומשתנה כל הזמן, והוא עושה זאת מתוך בהירות, נחוץ לו שותף פעיל, דינמי וערני, בדמותה של תשומת הלב הנענית לקריאה להתבהרות.

איך לאפשר לתשובה להגיע? ושאלות מרתקות נוספות, בפגישות קבוצות הלימוד.

השארת תגובה